Reguleringsplan ble vedtatt i Øvre Eiker kommune 11.12.2013 og i Nedre Eiker kommune 08.10.2014: