Målet for konseptvalgutredning (KVU) Kongsberg-Gvammen er å avklare aktuelle konsepter for transportkorridoren som omfatter E134 mellom Kongsberg og Gvammen, herunder hvordan man best mulig fører denne forbi Notodden.