Det er bygd 4,4 km ny veg på E134 i Etne kommune. To tunnelar på 1,2 og 0,2 km og nokre mindre bruer og kulvertar samt veg dagen.