Bygging av 4,4 km. ny veg på E134 i Etne kommune. To tunnelar på hhv 1,2 og 0,2 km, nokre mindre bruer og kulvertar samt veg dagen