Åpent møte torsdag 14. april

Vi holder åpent møte fra kl. 18.00 til kl. 20.00 på Marienlyst skole i Schwartz gate 12. På møtet vil vi informere om prosjektet og hva som skjer framover. Her vil du også få mulighet til å komme med spørsmål og innspill til planprogrammet.

Åpen kontordag onsdag 20. april

Vi har åpen kontordag fra kl. 15.30 til 19.00 på Marienlyst skole i Schwartz gate 12. Her vil vi ikke presentere prosjektet, men legger opp til at du kan komme innom for å få svar på spørsmål og komme med innspill.