Prosjektet omfatter ombygging av krysset på Bangeløkka slik at det blir plass til en ny tunnelportal, et nytt tunnelløp syd for dagens tunnel, rømningsveier mellom tunnelene og en tunnelportal ved Bjørkelia/Gosen på Gulskogen. Sistnevnte skal tilpasses dagens E134.

Plandokumentene er tilgjengelige

Forslag til reguleringsplan, merknadsfrist osv. finner du under menypunktet Reguleringsplan.

Åpent møte og kontordag

Statens vegvesen og Drammen kommune inviterer deg til et åpent møte og en åpen kontordag der du kan få informasjon og svar på spørsmål om prosjektet.

  • Åpent møte
    mandag 12. september kl. 18.00–20.00
  • Åpen kontordag
    torsdag 22. september kl. 15.30 – 19.00

Både møtet og kontordagen holdes på NSB Kompetansesenter, Bygg M, Skogliveien 4 på Sundland.

Du kan laste ned nærinfoen som er delt ut til innbyggerne i området rundt Strømsåstunnelen. Der finner du mer informasjon om prosjektet: Nærinfo august 2016.pdf