Høringsfristen for forslaget til reguleringsplan for E134 Strømsåstunnelen, ble avsluttet 10. oktober. Nå skal planen opp til ny politisk behandling i Drammen kommune. Dette skjer trolig før vi alle tar juleferie.

Statens vegvesen sitt forslag til reguleringsplan finner du under menypunktet Reguleringsplan.