Seljord003 (Custom)Dagfinn Fløystad, leder av strategistaben i Region sør, åpnet møtet i Seljord. Foto:Tor Arvid A.Gundersen

Torsdag 23. juni har samarbeidsgruppa for KVU E134 Gvammen-Vågsli siste møte. Prosjektleder Morten Ask og prosjektgruppen legger fram resultatene fra de ulike analysene  som er utarbeidet i prosjektarbeidet.


Fordi tempoet i denne KVU-en er svært høyt, legges resultatene fram før de er endelig ferdige.


Anbefalingen til valg av konsept, vil ikke bli lagt fram i dag. Dette kommer først når hele KVU-en er ferdig 1. september.   Det er datoen som KVU-en skal overleveres samferdselsdepartementet. I løpet av september vil det bli innkalt til nytt møte i samarbeidsgruppen hvor anbefalingen vil bli offentliggjort.


Temaene er:
  Konseptene
  Transportanalyse
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Trafikksikkerhet
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Samfunnssikkerhet
  Ikke-prissatte virkninger
  Regionale virkninger

Nedenfor kan presentasjonene som er holdt på samarbeidsmøtet i Seljord lastes ned