Prosjektleder Morten Ask presenterte fredag 2. september Vegvesenets anbefaling. Foto:Tor Arvid A. GundersenProsjektleder Morten Ask presenterte fredag 2. september Vegvesenets anbefaling. Foto:Tor Arvid A. Gundersen

Dette vil gjøre vegen 35 km kortere, og vil kunne korte ned reisetiden med mer enn 50 minutter. For å motvirke negative virkninger for viktige tettsteder langs dagens trasé, anbefales det at viktige riksveger og fylkesveger i prosjektområdet rustes opp, slik at god tilkopling blir ivaretatt.

Rapporten kan i sin helhet lastes ned under: