Planområdet omfatter en knapt 1,8 km lang strekning av E136, fra Lyngheimsbrua ved Horgheim og nedover Romsdalen til Skjerveplassen.

Planen er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under «Last ned»,
  • på Rådhuset på Åndalsnes, Servicetorget,
  • hos Statens vegvesen på Fylkeshuset i Molde og
  • på nettsidene til Rauma kommune

Den formelle behandlingen skjer i samsvar med §§ 3-7 og 12-10 i plan- og bygningsloven. Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, og Rauma kommune har gjort vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Merknader

Eventuelle kommentarer eller merknader skal være skriftlige og sendes innen 30. april 2015 til:

Kontakt

Dersom det er ønsker om egne møter, befaringer eller lignende, er det bare å ta kontakt med prosjektledelsen. Slik kontakt og andre spørsmål kan rettes til:

Videre behandling

Statens vegvesen mottar og saksbehandler alle merknader til planforslaget i samarbeid med Rauma kommune, før planen oversendes kommunen for formell behandling og endelig vedtak. Kommunens vedtak kan påklages, jf. §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningsloven.