Kontraktsummen er på kr 159 982 590.

- Vi regner med å sette spaden i jorda i månedsskiftet oktober- november, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Mesta antyder at det vil bli opptil femti personer i sving på anlegget. Hele prosjektet skal være ferdig i løpet av juni 2018.

Om prosjektet
Kontrakten består av to anlegg:
- E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, rassikringsprosjekt
- Kontrollstasjon Romsdalen, kontroll av tunge kjøretøy.

Europaveg 136 gjennom Romsdalen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det har store økonomiske konsekvenser når vegen er stengt. Prosjektet er derfor viktig for å sikre åpen veg til enhver tid.

Fantebrauta og Dølsteinfonna, som ligger ved Horgheim ca. 13 km fra Åndalsnes, er utsatt for snøskred.

Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel i betong. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet, for å opprettholde og muligens redusere, sannsynligheten for steinsprang mot vegen. Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Ny voll skal bygges 6 meter høyere enn vegbanen, og vil komme nærmere inn mot vegen. Sammen med en høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra vegen.

Ny kontrollstasjon på Marstein
Den nye kontrollstasjonen skal ligge på Marstein, ca. 16 km fra Åndalsnes. Her skal det bygges en moderne kontrollstasjon for store kjøretøy til erstatning for stasjonen ved Trollveggenutsikten på Horgheimseidet. Stasjonen skal bestå av kontor/ekspedisjonsbygg og kontrollhall med grav og vekt. Det vil bli tilrettelagt for bruk av ny teknologi, som opplegg for kjennemerkeskanner, vektfølere i vegbanen, to-veis videoovervåkning av vegen før kontrollstasjonen og termisk fotografering av bremser