Det blir omvisning, kaffe, kake og taler fra statssekretær Tommy Skjervold, regionvegsjef i Statens vegvesen Berit Brendskag Lied og ordfører i Rauma Lars Olav Hustad.

Ferdig med skredsikringen ved Horgheim i Romsdalen
De to skredpunktene Dølsteinfonna og Fantebrauta ved E136 i Romsdalen er nå skredsikret med tunnel og skredvoll. Arbeidet har tatt to år og kostet ca.  215 millioner kr.

Vegen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, hver dag kjører det ca. 1 800 biler gjennom Romsdalen, og 28 prosent er tungtransport. Strekningen er utsatt for snøskred, og det får store økonomiske konsekvenser når vegen blir stengt. Med ny tunnel og skredvoll er strekningen sikret mot snøskred og vindtrykk fra skred.

Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet
Vegen har fått bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Den 240 meter lange betongtunnelen ved Fantebrauta sikrer den viktige transportåren mot snøskred. Skredmassene fra Fantebruta går av og til ut på veg, men det er like stor fare for at luftrykket fra skredet og snøføyken fører til at man mister kontrollen på kjøretøyet.

Den seks meter høye skredvollen i naturstein ved Dølsteinfonna reduserer lufttrykket fra snøskred. Lufttrykket har tidligere blåst kjøretøy av vegen. Langs natursteinsmuren er det montert lys som skal gi optisk leding ved snøføyk.

Dette har vi bygd:

  • 240 meter lang betongtunnel ved Fantebrauta
  • 500 meter lang skredvoll i naturstein ved Dølsteinfonna
  • Bru over Åsgrova og ved Horgheimsfyllinga
  • Turveg mellom Horgheim og Fantebrauta
  • Parkeringsplass ved Fantebrauta
  • Redusert antall avkjørsler