Arbeidet er godt i gang, og trafikken i Romsdalen går nå på omkjøringsveg forbi deler av anleggsområdet. Deler av europavegen og byggegropa for betongtunnelen fylles nå opp med stein, blant annet fra tunnelutbedringen i Innfjordtunnelen.

I deler av området der den nye betongtunnelen skal bygges er det dårlig grunn, og for å unngå at grunnen skal sige mens vi arbeider legger vi ut store steinmasser, som såkalt forbelastning. Steinmassene skal ligge der til grunnen er stabilisert, og først da kan vi begynne å støpe den nye tunnelen.