Allerede mandag 31.oktober begynner entreprenøren å rydde skog. Arealet som skal ryddes tilsvarer nesten seks fotballbaner.

Etter hvert som det ryddes skog blir det igangsatt utgraving, intern masseflytting og innkjøring av sprengsteinsmasser fra Innfjordtunnelen.

- I deler av anlegget med dårlig grunn skal vi legge ut større steinmasser som såkalt forbelastning, og deretter delvis grave ut igjen slik at konstruksjonene bygges på stabil grunn, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Først til våren vil det bli igangsatt konstruksjonsarbeider på betongtunnelen i Fantebrauta og på kontrollstasjonen på Marstein. Byggingen av den lange og høye skredvollen med stort innhold av natursteinsmur, som skal beskytte mot Dølsteinfonna, vil starte opp i løpet av vinteren.

- På strekningen forbi Dølsteinfonna og Fantebrauta er det som kjent snøskredfare, og der vil det bli iverksatt et eget varslingsopplegg for arbeidsstans ved for høyt skredfarenivå i vinterhalvåret, forteller Brudeseth.

Kontrollstasjonen på Marstein planlegges ferdigstilt senhøsten 2017, mens betongtunnelen i Fantebrauta og skredvollen ved Dølsteinfonna planlegges ferdigstilt våren 2018.

Informasjonsmøte
Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om rassikring i Romsdalen og bygging av ny kontrollstasjon tirsdag 1.november kl. 18.00-19.30 på Trollveggen besøkssenter (Horgheimseidet). Vegvesenet og entreprenøren vil informere om prosjektet, planlagt framdrift og trafikkavvikling.

Prosjektleder Halgeir Brudeseth oppfordrer alle som er interessert til å ta turen på Trollveggen besøkssenter på tirsdag.
- Det er en gylden mulighet til å få svar på det man lurer på. Både vi og Mesta vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål.