Byggegropa for den sørlige delen av betongtunnelen i Fantebrauta er klargjort og deler av fundamentet er støpt. Vi er i ferd med å forskale og armere for selve tunnelhvelvingen og første støp blir over ferien.

I den nordlige delen er det lagt opp store mengder løsmasser for såkalt forbelastning, som skal sørge for at undergrunnen stabiliserer seg raskt. Etter ferien skal vi fjerne disse massene og klargjøre for tunnelbygging der også. Byggingen av betongtunnelen vil foregå utover høsten og vinteren og den skal stå ferdig våren 2018.

Skredvollen som skal skjerme mot Dølsteinfonna er også i ferd med å bli bygd, som natursteinsmur mot vegen og med løsmasser mot fjellet. Ved Horgheim er det bygd ny betongbru som erstatning for stålkulverten som tidligere lå der Arsgrova krysser under E136.  

Kontrollstasjonen på Marstein er i ferd med å reise seg. Prefabrikkert inspeksjonsgrav er på plass og fundament for bygget er snart ferdig. Etter ferien skal stålkonstruksjoner for bygget monteres. Stasjonen skal stå ferdig før jul i år.