Illustrasjoner av E136 Dølsteinsfonna og Fantebrauta og kontrollstasjon Romsdalen.