Prosjektet omfatter etablering av hovedkontrollplass for tunge kjøretøy ved E136 i Romsdalen, som er den viktigste samferdselsåren til og fra Møre og Romsdal. Utekontroll av kjøretøy er en direkte birdragsyter til bedre trafikksikkerhet, der økt innsats vil være et vitkig bidrag til nullvisjonen. Aktiviteten vil også være en viktig faktor for å skape mest mulig like konkurransevilkår i transportnæringen. Den nye plassen skal erstatte dagens kontrollplass på Horgheim, som på grunn av turistsatingen i området ikke er egnet til kontrollvirksomhet.