Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmynde og vil godkjenne ny reguleringsplan på bakgrunn av plangrunnlaget Statens vegvesen og Bane NOR utarbeider og innkomne høyringsuttalar.

Arbeid med statleg reguleringsplan

  • Formell oppstart av planarbeidet med tilhøyrande planprogram – 26.april 2018

  • Planforslaget blir sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), (dato ikkje sett).

  • Reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn (høyring) – (dato ikkje sett. Avhengig av vedtak frå KMD).

  • Planvedtak frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Med godkjent reguleringsplan medio 2021, prioritering av prosjektet i NTP 2022-33 og nødvendige løyvingar, er det mogleg med byggestart i 2024.