Framdriftsplan 2019Framdriftsplan 2019

  • Høyringsperioden for planprogammet var ferdig den 6. juli 2018, vedtak hausten 2019.  
  • Statleg reguleringsplan - planlagt vedteken hausten 2020.
  • Mogleg byggestart i 2022 der E16 Arna-Trengereid er det mest aktuelle første byggetrinnet.