Framdriftsplan 2019Framdriftsplan 2019

  • Høyringsperioden for planprogammet var ferdig den 6. juli 2018, vedtak hausten 2019. Ein ventar no at KMD (kommunal- og moderniseringsdepartementet) skal vedta det.  
  • Statleg reguleringsplan - planlagt vedteken årskiftet 2020/21.