Statens vegvesen og Bane NOR inviterer derfor entreprenører til møte i Bergen den 19.november. Her blir det informasjon om prosjektet, og muligheter for entreprenører å gi innspill til kontraktstrategien for prosjektet.

To-delt dialog

Markedsdialogen vil være to-delt. Det betyr at prosjektet i første omgang inviterer til en presentasjon av prosjektet og kontraktstrategi. Entreprenører som har meldt sin interesse vil før årskiftet bli invitert til en-til-en samtale med prosjektet. Her vil entreprenøren få muligheten til å gi sine innspill til prosjektet og kontraktstrategien.

Innhold på møtet

På første møte vil prosjektgruppen starte med:

  • En generell orientering om prosjektet.
  • Orientering om oppdeling av ulike entrepriser, både geografisk og faglig.
  • Status på arbeidet med å løse massehåndteringen og logistikken rundt dette.

Etter presentasjon vil prosjektgruppen svare på spørsmål.

Prosjektet E16 og Vossebanen byr på gode forretningsmuligheter for anlegg-, veg-, elektro- og jernbaneteknikkentreprenører.

Ønsker du å gå i dialog med oss? Meld fra innen fredag 15. november.

Ta kontakt med:

Kontraktrådgiver i Bane NOR 
Julie Sønnervig 
Epost: sonjul@banenor.no 
Tlf: +47 908 09 118