I samband med oppstart av statleg reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle, blei planprogram og silingsrapport lagt ut til offentleg ettersyn i kommunane Bergen, Vaksdal, og Osterøy. 

Sjå planområdet på kart 

Her kan du sjå høyringssvar til planprogrammet.