Statens vegvesen og Bane Nor skal i samarbeid lage ein statleg reguleringsplan for Vossebanen og E16 mellom Arna og Stanghelle.  I ettertid er det kome fram behov for utviding av plangrense i Arna, Trengereiddalen og Dalehagen. Sjå meir om utvidinga av planområdet.

Den 26. april 2018 blei det oppstart av statleg reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle. Då blei planprogram og silingsrapport lagt ut til offentleg ettersyn i kommunane Bergen, Vaksdal, og Osterøy. 

Sjå planområdet på kart (ArcGIS) 

Her kan du sjå høyringssvar til planprogrammet.