Kartet viser nytt kjøremønster ved Grinienga bru i Sandvika. Kartet viser nytt kjøremønster ved Grinienga bru i Sandvika.

─ Når Skuiveien åpner, fjernes også bommene. Alle som skal til eller fra området Emma Hjorth, Åses vei, Franzefoss, Hamang Terrasse eller Hamang gård må kjøre via Vøyenenga i perioden arbeidene på brua pågår, forteller byggeleder Anna Dalsøren Berg. 

Bærum kommune arbeider også i Skuiveien denne høsten, og disse vil nok i perioder bidra til ekstra kø. Arbeidene begynte i nord for å bli ferdig i området rundt Skui skole før skolestart. Av den grunn gjenstår det nå arbeider videre sørover mot Kirkerudbakken og Vinkelveien.

Hvorfor omkjøring?

I tillegg til rehabiliteringsarbeidene på Grinienga bru, skal det legges ny overvannsledning under Ringeriksveien. Det skal også utføres komplementerende arbeider knyttet til rundkjøringen.

Takk for tålmodigheten

─ Vi beklager ulempene arbeidene medfører for naboer og trafikanter, og håper på forståelse og tålmodighet også disse siste månedene av prosjektet. Vi ber alle som ferdes i trafikken om å utvise stor aktsomhet, samt ha ekstra fokus ved anleggsområder, anmoder Dalsøren Berg. 

Arbeidene ved Åses vei/Skuiveien vil i hovedsak være ferdige ved årsskiftet, men noe etterarbeider må påregnes til våren. Utbyggingen av lokalveinettet skal i sin helhet være ferdig sommeren 2021.