Dette fordi det i vedtatt reguleringsplan er forutsatt at Ringeriksbanen skal ha en togstasjon ved Bjørum sag. Planen for Ringeriksbanen er senere blitt forandret, og vil i den nye planen, som er under politisk behandling, likevel ikke berøre Bjørum sag.

Derfor vil vi justere traséen for ny E16 slik at vi kan oppnå bedre stigningsforhold og bedre kurvatur på strekningen fra Isi til Skoglund.

Planens endelige begrensning blir avklart som en del av planarbeidet. 

Vi ber om at eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig (e-post eller pr. brev) innen 9.11.2018 til:

Statens vegvesen

e-postadresse:   firmapost-ost@vegvesen.no

postadresse:      Statens vegvesen , Region øst, Postboks 110 Lillehammer

Merknadene bes merket «Reguleringsplan E16 Isi- Skoglund. Plan ID 2018020»

 

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte:

 Statens vegvesen

Jan Birger Lund                                   epost  janblu@vegvesen.no,         telefon 957 62 212

May Bente Hiim Sindre (prosjektleder) epost may.sindre@vegvesen.no,  telefon 928 55 543

Bærum kommune, Plan og Miljøavdelingen

Kari Sagbakken                  e-post: kari.sagbakken@baerum.kommune, telefon 67 50 44 78