Alternativ A1a i grønn korridor

som Statens vegvesen anbefaler. Filmen viser en kjøretur på ny veg fra sør mot nord. Start nord for Nestunnelen, derfra via kryss ved Rørvik, på bru over Kroksund, i tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, gjennom kryss på Smiujordet ved Vik, på veg i dagen videre nordover, gjennom kryss ved Helgelandsmoen, på bru over Storelva og videre til kryss i Styggedalen.

 

Alternativ A1b i blå korridor

som Statens vegvesen aksepterer. Filmen viser en kjøretur på ny veg fra sør mot nord. Start nord for Nestunnelen, derfra via kryss ved Rørvik, på bru over Kroksund, i tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen, gjennom kryss på Smiujordet ved Vik, på veg i dagen først nordover, så nordøstover i retning Mo, gjennom tunnel som kommer ut ved Juveren, gjennom kryss ved Norderhov og videre til kryss på Helgelandsmoen.