Kommunestyret i Hole vedtok 27. august 2002 kommunedelplan for E16 mellom Rørvik og Vik. Planen innebar veg i undersjøisk fjelltunnel.

Planen fra 2002 bygget blant annet på konsekvensutredning utarbeidet av Statens vegvesen i 1998. Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet i 1999.

I konsekvensutredningen fra 1998 er det lagt til grunn at vegen skal ha to kjørefelt og at den undersjøiske tunnelen skal ha ett tunnelløp.

I årene siden konsekvensutredningen for E16 Rørvik-Vik ble utarbeidet, har det kommet en rekke nye krav til tunneler. Disse innebærer blant annet at en undersjøisk tunnel nå må planlegges med fire kjørefelt fordelt på to tunnelløp. Videre er kravene til teknisk utstyr i tunnelen økt.

I innledende arbeid med E16 Skaret-Hønefoss, blant annet på idéseminar i 2007 (se eget punkt i menyen til venstre), har det kommet innspill om løsninger for E16 Skaret-Hønefoss som ikke lar seg kombinere med undersjøisk tunnel på strekningen Rørvik-Vik.

De endrede forutsetningene gjør at Vegvesenet foreslår å vurdere vegløsning for strekningen Rørvik-Vik på nytt som en del av utredningen for strekningen Skaret-Hønefoss.