Vegvesenet har invitert Hole kommune, Ringerike kommune, Bærum kommune, Jevnaker kommune, Krødsherad kommune, Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Jernbaneverket, NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Ringerike brann- og redningstjeneste, Ringerike Næringsforum, Ringerike Utvikling AS, Regionrådet for Hallingdal, Regionrådet for Valdres, Stamvegutvalet for E16, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet, Buskerud Bondelag og Miljøet i Bygda Vår – interessegruppe i Hole til å delta i ei samarbeidsgruppe.

Formålet med møtene i samarbeidsgruppa er å gi deltakerne informasjon og mulighet til å komme med innspill underveis i planleggingen.

Her kan du laste ned referatene fra møtene i samarbeidsgruppa.