I arbeidet med planprogrammet ble en rekke vegløsninger vurdert, også noen som ikke foreslås utredet videre og derfor ikke er med i forslaget til planprogram.

Vegvesenet har utarbeidet en egen silingsrapport som redegjør for alle løsningene som har vært vurdert, og begrunner hvorfor noen av dem foreslås forkastet. Silingsrapporten kan lastes ned nedenfor.