• E16 Arna–Vågsbotn ligger inne med fullfinansiering i andre periode (St.meld. kap.13.2.7, side 299 og 322).
  • E39 Vågsbotn–Klauvaneset ligger inne med oppstart i andre periode (side 321).

Det er bevilget midler til planlegging av veganlegget. Anleggsbevilgning er ikke avklart.