Statens vegvesen har planlagt og bygd ut deler av E16 Kløfta-Kongsvinger gjennom mange år. Nå legger Regjeringen opp til at Nye Veier AS skal fullføre strekningen.

Stortinget har i Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 skal bygges som firefelts veg i ny trasé på strekningen Kløfta–Kongsvinger. 

Målet er å øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten gjennom å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Dagens E16 vil fungere som lokalveg på strekningene der ny E16 åpnes for trafikk. 

Prosjektet er delt inn i fire delstrekninger:

  • Kløfta–Nybakk (gjennom Ullensaker). Strekningen på 10,4 kilometer ble åpnet for trafikk i oktober 2007.

  • Nybakk–Slomarka (gjennom Ullensaker, Nes og Sør-Odal) består av to delstrekninger, Nybakk–Herbergåsen og Herbergåsen–Slomarka. Hele strekningen planlegges samtidig, men utbyggingen vil kunne skje i to omganger. Tid for byggestart er ikke endelig bestemt av Stortinget, men kan bli i siste del av planperioden for NTP fra 2018 til 2029.
  • Slomarka–Kongsvinger (gjennom Sør-Odal og Kongsvinger). Strekningen på 16,5 km ble åpnet for trafikk 27. november 2014.