bestilling fra Stortinget (pdf) startet Statens vegvesen å bygge den første etappen (av fire) mellom Kløfta og Kongsvinger i 2004.

  • E16 Kløfta–Nybakk (etappe 1) – bygd ut som firefeltsveg med midtrekkverk, åpnet for trafikk i oktober 2007.
  • E16 Slomarka–Kongsvinger (etappe 4) – bygd som firefeltsveg med midtrekkverk, åpnet for trafikk i november 2014.

Nye Veier AS overtar:

Strekningen E16 Kløfta–Kongsvinger ble ved Prop. 110S 2018-2019 (pdf) overtatt av Nye Veier AS.

  • E16 Nybakk–Herbergåsen–Slomarka (etappe 2 og 3), utbygging skal gjennomføres av Nye Veier AS.