Prosjektet er foreløpig delt opp i fire delstrekninger:

1. Kløfta-Nybakk (Ullensaker)Ferdig bygget
3. Nybakk-Slomarka (Ullensaker, Nes og Sør-Odal)Reguleringsplan
2. Slomarka-Kongsvinger (Sør-Odal og Kongsvinger)Ferdig bygget