På denne siden finner du dokumenter som gjelder hele prosjektet rv. Kløfta-Kongsvinger, mens du i undermenyen til venstre finner dokumenter som kun gjelder de ulike delstrekningene.