Utbyggingen av E16 til en firefelts veg med midtdeler har som mål å:

  • Øke trafikksikkerheten
  • Bedre trafikkavviklingen
  • Bedre miljøet for beboerne langs E16
Under menypunktene til venstre finner du mer informasjon om disse tre målene.