Etter en byggeperiode på tre år vil innbyggerne i Glåmdalsregionen heretter oppleve et klarere skille mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk.

På dagens E16 er det mange avkjøringer og redusert hastighet på store deler av strekningen, mens den nye motorvegen har toplanskryss og fartsgrense på 90 km/t. I tillegg er det satt opp midtdelere for å unngå alvorlige møteulykker.

Vil ha færre ulykker

I perioden 1996-2013 omkom 17 personer, og 50 ble alvorlig skadd på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

- Det har vært omtrent 20 trafikkulykker med personskade i året. Men etter at første del av ny firefelts E16 ved Kløfta åpnet i 2007, har vi unngått de mest alvorlige ulykkene på den delstrekningen, sier prosjektleder Christian Hofstad i Statens vegvesen.

E16 Slomarka-Kongsvinger er andre del som åpnes av den nye motorvegen, mens det fortsatt gjenstår planarbeid på strekningen gjennom Nes kommune og vestre del av Sør-Odal.

Kostnadsramme 2 650 mill.kr

Veidekke og Skanska har vært hovedentreprenører på E16 Slomarka-Kongsvinger, som har en kostnadsramme på 2.650 millioner kroner.

Et nytt landemerke på strekningen er den 741 meter lange Gulli bru som krysser Glomma. Bruelementene er her støpt på land og deretter skjøvet på plass over elva - ved hjelp av en spesiell fremskyvingsteknikk.

Statssekretær Bård Hoksrud foretok den formelle åpningen av E16 Slomarka-Kongsvinger under et eget arrangement i de nye Slomarka-krysset.