• Taksten for E16 Slomarka-Kongsvinger blir 32 kroner for personbiler (under 3.500 kg) og 64 kroner for tyngre kjøretøy.

  • For strekningen E16 Kløfta-Nybakk settes taksten ned til 20 kroner for personbiler og 40 kroner for tyngre kjøretøy.

  • For E16 Kløfta–Nybakk endres dagens rabattordning med forhåndsinnbetaling. Det innføres i stedet etterskuddsbetaling.

  • Rabattstrukturen blir den samme for hele strekningen Kløfta–Kongsvinger. Det vil si 10 prosent rabatt for alle kjøretøy med bombrikke og AutoPASS-avtale.

 

Det er tre måter å betale på:

- AutoPASS-avtale (med bombrikke)

- Tilsendt faktura (skjer automatisk for kjøretøy uten bombrikke)

- Betaling etter passering på www.kongsvingervegen.no

 

Slik får du AutoPASS-avtale:

Du kan tegne avtale med "Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS" på www.kongsvingervegen.no

AutoPASS-brikke vil da komme i posten 

 

Med AutoPASS får du:

10 prosent rabatt ved passering av bomstasjonene på strekningene Kløfta–Nybakk og Slomarka–Kongsvinger.

Du får også 10 prosent rabatt ved passering i flere andre norske bompengeanlegg.

 

Har du brikke allerede?

Du kan bruke AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap.

Alle med gyldig AutoPASS-avtale får 10 prosent rabatt på strekningen Kløfta–Nybakk og Slomarka–Kongsvinger.

 

Fritak:

Med basis i takstretningslinjene er motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy, el-biler og hydrogenbiler fritatt for passeringsavgift. Alle kjøretøy med unntak av motorsykler må ha AutoPASS-brikke for å få fritak.

I tillegg vil beboere på Galterud og Fulu få et lokalt bomfritak. De som omfattes av dette vil få tilsendt et brev i månedsskiftet april/mai. Det må først tegnes en AutoPASS-avtale, og deretter sendes inn et eget skjema for å kunne få fritak.

Se www.kongsvingervegen.no for avtaleskjema og informasjon. Kundeservice: tlf. 815 68 504