I dag kl. 12.00 gikk fristen ut for å levere inn tilbud på den tredje entreprisen på rv. 2 mellom Slomarka og Kongsvinger. Nærmere bestemt strekningen Slomarka – Fulu som i sin helhet går igjennom Sør Odal.
Kl. 12.30 var det offisiell åpning av tilbudene. To entreprenører leverte tilbud

Tilbyderene var:
Veidekke ASA kr. 566 792 304,00 ekskl. mva.
AF Gruppen kr. 498 403 903,65 ekskl. mva.

Vegvesenet ser seg fornøyd med to innkommende tilbud, i en situasjon hvor markedet for entreprenørene er stort og det er mange oppdrag å regne på.

Kontroll før kontrakt
Nå skal tilbudene kontrollregnes og tilbyderne kontrolleres før vi kan skrive kontrakt.
Vegvesenet håper på å inngå kontrakt i månedsskiftet mai/juni og at noen forberedende arbeider kan begynne umiddelbart etter kontraktsignering.
Hovedfokus etter kontraktsinngåelse mellom vegvesenet og kontraktspart vil være samhandlingsprosessen som vil pågå i 2 mnd.

Fakta om entreprisen
Firefelts veg med midtdeler i ny trasé
Skiltet hastighet 90 km/t
9622 meter
To toplanskryss, Slomarkakrysset og Leikvangkrysset

Fire overgangsbruer
Slomarka 57,6 meter
Leikvang 57,6 meter
Steinbakken 50,5 meter
Melstrøm 50,5 meter

Bruer i linja
Sloa bru 24,1 meter
Fulusaga bru 73,3 meter
Kjølset bru 34,6 meter