Tidligere i høst lyste Statens vegvesen ut en konkurranse på omlegging av Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss. Bakgrunnen for at Kistefossveien må legges om er for å legge til rette for at tyngre anleggsutstyr kan komme frem når ny E16-bru skal bygges.

Ny undergang og veg

Entreprenøren som tildeles byggeoppdraget skal i hovedsak gjennomføre følgende arbeider:

 • Utbedring av Kistefossvegen på en strekning på cirka 320 meter.
 • Bygging av ny veg på cirka 770 meter.
 • Sette inn ny kulvert (undergang) i Kistefossvegen under Roa-Hønefossbanen.
 • Forbedring av avkjørsel fra fv. 241 og inn på Kistefossvegen.  

11 tilbud

Følgende 11 firmaer har levert tilbud på å gjennomføre arbeidene knyttet til Kistefossvegen:

 • Åsmund Pettersen & sønn med en tilbudssum på 17.934.015,- pluss mva.
 • Isaksen med en tilbudssum på 21.337.115,09 pluss mva.
 • Romerike maskin med en tilbudssum på 18.799.193,- pluss mva.
 • Centexo med en tilbudssum på 23.434.256,- pluss mva.
 • Øynebråten anleggsteknikk med en tilbudssum på 18.121.573,- pluss mva.
 • Peab anlegg AS med en tilbudssum på 23.542.848,- pluss mva.
 • Tronrud anlegg med en tilbudssum på 24.516.594,- pluss mva.
 • T. Engene AS med en tilbudssum på 24.923.365,- pluss mva.
 • Huser Entreprenør AS med en tilbudssum på 20.179.070,82 pluss mva.
 • JR anlegg AS med en tilbudssum på 20.567.059,89 pluss mva.
 • Anlegg Øst med en tilbudssum på 18.759.329,- pluss mva.

Byggestart før jul

Tilbudene skal nå gjennom en intern vurdering i Statens vegvesen og det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør kan underskrives i slutten av november. Byggearbeidene kan starte etter at kontrakten er undertegnet. Det er videre planlagt at ny kulvuert under Roa-Hønefossbanen kan settes inn i en togfri periode den siste helgen i april 2017. Arbeidene med utbedringen av Kistefossvegen skal være ferdig innen utgangen av juli 2017.