I mai lyste Statens vegvesen ut konkurransen om bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda som en totalentreprise med konkurransepreget dialog og forutgående prekvalifisering. Firmaene PNC, Kruse Smith, Implenia og China Communications Construction Company Limited meldte sin interesse for oppdraget. PNC, Kruse Smith og Implenia ble i juni prekvalifiserte til å bli med videre til fasen med konkurransepreget dialog.

Kontrakt inngås i februar

Fasen med konkurransepreget dialog er ferdig, og de prekvalifiserte firmaene skulle innen fredag 14. desember levere sitt endelige tilbud til Statens vegvesen. Vegvesenet mottok innen tilbudsfristen gikk ut tilbud fra PNC og Implenia. De to entreprenørene har hver levert to konvolutter. I konvolutt 1 har entreprenørene svart ut i forhold til tildelingskriteriene med unntak av pris definert i konkurransen. – Vi regner med å ha vurdert og satt verdi på konvolutt en i løpet av januar. Deretter vil vi åpne konvolutt to som er entreprenørenes pristilbud. Da vil vi komme frem til en konkurransesum som vil avgjøre hvem som får tilbudet, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Brudeseth regner med at kontrakt med vinnende entreprenør kan undertegnes i februar måned.

Prosjektering og bygging

Entreprenøren som tildeles oppdraget E16 Eggemoen-Åsbygda skal prosjektere og bygge:

  • Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Byggearbeidene mellom Eggemoen og Åsbygda vil starte i løpet av våren 2019 og pågå til høsten 2021.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Formålet med utbyggingen av E16 Eggemoen-Åsbygda er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. I tillegg vil prosjektet legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.