Samferdselsdepartementet har i forbindelse med godkjenningen i statsråd sendt ut en pressemelding. Pressemeldingen og forslag til vedtak i Stortinget kan leses her.