Utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum kommer til å berøre omgivelsene på flere måter. I tillegg til å informere om kommende arbeider i forkant, ønsker Statens vegvesen å bli oppfattet som åpne og tilgjengelig slik at berørte parter får svar på de spørsmål de har om utbyggingen. Har du spørsmål knyttet til den kommende utbyggingen, kan du ta kontakt med oss:

  • Ved å komme innom riggen i Glassverkvegen 2 på Jevnaker innenfor ordinær arbeidstid på hverdager.
  • På telefon eller e-post som du finner på prosjektets nettsider.
  • Via prosjektets side på Facebook. Her kan du også lese nyheter om prosjektet.

Siden januar har Statens vegvesen hatt månedlige åpner dager den andre onsdagen i måneden. På de åpne dagene har interesserte hatt muligheten til å komme innom riggen i Glassverkvegen 2 på Jevnaker for å få svar på sine spørsmål om den kommende E16-utbyggingen. Oppmøtet har vært noe labert og Statens vegvesen slutter derfor med månedlige åpne dager. I stedet for åpne dager, vil Statens vegvesen ved behov arrangere temamøter som annonseres i god tid.  Dette er et tiltak som kommer i tillegg til de nevnte mulighetene til å ta kontakt med oss.