Statens vegvesen har fått satt opp utmarksgjerdet langs traseen for ny E16 for å hindre at beitedyr tar seg inn i områdene hvor det blir hektisk anleggsvirksomhet. Anleggsgjerdet er satt opp i mye brukte turområder. Ved de mest populære turområdene er det satt opp porter. - Vi håper folk benytter seg av portene. Dette vil bidra til å unngå skader på gjerdet som øker sjansen for at beitedyr tar seg inn i anleggsområdet og bebygde områder. For å unngå at beitedyr tar seg inn i anleggsområdet og bebygde områder er det også viktig at turgåere husker og lukke portene etter seg, forteller Eirik Kittelsen i Statens vegvesen.

 

I kartet under ser du hvor portene er satt inn. I tillegg kan en passere gjerdet der bilveger krysser traseen.