På oppdrag for Statens vegvesen skal Øynebråten anleggsteknikk AS utbedre Kistefossvegen på en cirka 320 meter lang strekning samt bygge ny veg for Kistefossvegen på en cirka 770 meter lang strekning.

En delfrist i dette arbeidet var at eksisterende veg, altså den gamle delen av Kistefossvegen, skulle være farbar for gjestene til Kistefos-Museet den 13. juli. Denne delfristen ble nådd, og besøkende til Kistefos-Museet kan nå kjøre på en ferdig utbedret veg.

Det gjenstår imidlertid en del arbeid før den nye delen av Kistefossvegen er ferdig bygd. Arbeidet med den nye delen av Kistefossvegen er ventet å være ferdig i midten av oktober.

Som følge av at det gjenstår arbeider med Kistefossvegen, vil det også være anleggstrafikk på den delen av Kistefossvegen som er ferdig utbedret.