Reguleringsplan for E16 Eggemoen–Olum ble vedtatt i mars 2015. Reguleringsplan for avlastet veg ble vedtatt i mai 2015. Dokumentene kan du lese under.

Da reguleringsplan for strekningen Nymoen–Eggemoen er ferdig vil relaterte dokumenter for den planen også legges under.