Forslag til en endring av gjeldende detaljreguleringsplan for avlastet veg E16 Verkevika–Toso, planID 64 til høring, høringsfrist 11. september 2020.