Rødølstunnelen gjennomslagRødølstunnelen gjennomslag

Gjennomslag i Rødølstunnelen var 9. november 2017.

Dette blir siste framdriftsillustrasjon på delstrekning Øye-Eidsbru. (Illustrasjon: Visuell Kommunikasjon, Statens vegvesen)