Nedenfor kan du laste ned den vedtatte planen og Vegvesenets orientering for kommunestyret.

Den vedtatte kommunedelplanen gir grunnlag for å gå videre til neste planfase, reguleringsplan. Vegvesenet vil varsle oppstart av reguleringsplan for E16 Skaret–Høgkastet etter sommerferien. I forbindelse med oppstarten av reguleringsplanarbeidet vil det bli avholdt et åpent møte. Dato for dette vil bli satt etter sommerferien.