Med anleggsstarten er en historisk vegutbygging i gang i Sør-Aurdal.

-E16 i Valdres har vært tema i alle mine snart 30 år i vegvesenet, sa seksjonsleder Trygve Elvsaas under markeringen.

Første spadestikk ble gjort ved Hølera bru, lengst sør på den 6,5 kilometer lange strekningen Fønhus-Dølvesæter som nå i første omgang bygges ut. Deretter fortsetter utbyggingen opp til Bagn, og hele den 10 km. lange strekningen Fønhus-Bagn skal stå ferdig i 2014.

Planen videre er å fortsette utbyggingen fra Bagn til Bjørgo. Men det forutsetter  stortingsvedtak.

-Dette er den strekningen med dårligst standard på E16. Nå får vi en topp moderne europaveg til Bagn, og min ambisjon er at vi fortsetter til Bjørgo, sa statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet.

 

Ordfører Kåre Helland (Sp) i Sør-Aurdal beskrev dagen som en «kjempedag».

-I flere år var det bråstopp i E16-utbyggingen. Men så begynte ting å skje i 2007, og fra da av har alt gått veldig raskt, sa en blid ordfører – som også gleder seg over at det er en lokal entreprenør.

Det er Arbeidsfellesskapet Dokken og Engene som skal bygge den første parsellen, og på det første spadestikket var det nesten 20 mann fra entreprenøren tilstede.