Filmen viser traseen til ny E16 over Filefjell, frå ein kjem ut av Filefjellstunnelen som skal bli påbegynt seinare i år. Animasjonen er ein teoretisk modell, som kan avvike noko frå korleis den ferdige vegen blir.