Entreprisen omfatter utvidelse av kollektivfelt og sykkelfelt. Arbeidene innebærer utskifting av kantstein i hele Dronning Eufemias gate og ombygging av Bjørvika holdeplass i vestgående retning.

Arbeidene vil forbedre sikkerheten for syklister ved breddeutvidelse av sykkelfeltet samt med breddeutvidelse av kollektivfeltet slik at syklistene får større avstand til den øvrige trafikken.

Arbeidene vil foregå i et svært trafikkert miljø og kreve aktsomhet ovenfor myke trafikanter.

Illustrasjon Dronning Eufemias gate