Bredere felt i Dronning Eufemias gateBredere felt i Dronning Eufemias gate


Med bredere sykkel- og kollektivfelt blir det tryggere for syklistene i Dronning Eufemias gate.

Hva gjør vi

Vi øker bredden på sykkelfeltet fra 1,50 m til 1,70 m og bredden på kollektivfeltet fra 3,00 m til 3,25 m. Dette vil redusere faren for konflikt mellom syklister og busser. Vi etablerer også ny bussholdeplass hvor vi fører sykkelfeltet bak leskuret slik at syklistene ikke må krysse bussens kjørebane.

Endret kjøremønster

I anleggsperioden stenger vi Dronning Eufemias gate kvartalsvis for privatbiler. Følg skilting.

Dere som bor eller jobber i nærheten av Dronning Eufemias gate øst for Nylandsveien og som skal kjøre til sørsiden av gata eller ut mot øst, må benytte Trelastgata og Wismargata til dette. Parkeringsgarasjer i Trelastgata blir tilgjengelig på samme måte som før.

  • Ca. 16. sept. – ca 20. okt.: Ombygging av Bjørvika holdeplass vestgående retning.
  • Ca. 20. okt. – 25. nov.: Østgående løp breddeutvides fra Langkaia og østover.
  • Ca. 25. nov. – 31. des.: Vestgående løp breddeutvides fra Langkaia og østover.

Det vil alltid være mulig å krysse Dronning Eufemias gate på tvers gjennom hele anleggsperioden.

Kollektiv og sykkel

Vi tillater busser og taxi tillates å kjøre gjennom Dronning Eufemias gate. For buss lager vi midlertidige holdeplasser (se informasjon fra Ruter). For syklister blir det redusert fremkommelighet som varierer etter hvilke kvartal vi arbeider i. Syklister henvises hovedsakelig til Operagata som omsyklingsvei.

Støy

Anleggsarbeidet vil medføre en del støy i tidsrommet kl. 07.00 - 20.00. I perioder sages det i granittstein. Sagingen kommer til å flytte seg innover i gaten, så støyen ikke blir statisk hos deg gjennom høsten. Vanlig arbeidstid i anleggsperioden blir fra kl. 06.00 til kl. 22.00.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører og håper på godt samarbeid slik at gjennomføringen går som planlagt, til det beste for myke trafikanter i Dronning Eufemias gate.

Dronning Eufemias gate - omkjøring (kart)Omkjøringsruter i fase 1, 16. september til 20. oktober.