Det samme gjelder de øvrige fire vegprosjektene på strekningen "E39 Kristiansand-Sandnes". Se illustrasjonen under for alle de nye navnene.

Nye navn fra og med uke 41 i 2015.Nye navn fra og med uke 41 i 2015.

De nye navnene beskriver bedre geografisk beliggenhet fordi det er større og mer kjente steder som omtales.