Fra og med reguleringsplan er det Nye Veier AS som overtar arbeidet med planlegging, bygging, drift og vedlikehold på denne og tre andre strekninger.

Se illustrasjonen under for status og forventet fremdrift.

Statusillustrasjon-November 2016Statusillustrasjon-November 2016

Strekningen for ny E39 fra Lyngdal vest i Vest-Agder til Sandnes i Rogaland er det fortsatt Statens vegvesen som har planleggingsansvar for. Det er snakk om ca. 130 km firefelts veg. Les mer om dette prosjektet her:

E39 Lyngdal vest–Sandnes
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes

Når kommunedelplan for dette prosjektet er vedtatt er det Nye Veier AS som skal overta jobben med reguleringplan, bygging, og drift og vedlikehold når vegene er ferdig bygd.

Les mer om Nye Veier AS her.