Statens vegvesen er tiltakshaver for planlegging og senere utbygging av nytt hovedvegsystem mellomLysaker i Bærum  og Drengsrud i Asker kommune.  E18 i Vestkorridoren ligger inne som prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018-2029, og det er satt av midler til å sette i gang prosjektet. Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt i Stortinget 19. juni 2017.

Det foregår nå planlegging på følgende delstrekninger:

  • Oslo/Bærum: Det arbeides med forprosjekt til reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt i tett samarbeid med kommunene
  • Bærum: Forslag til reguleringsplan for Lysaker - Ramstadsletta  med tverrforbindelse mellom Gjønnes og Fornebu er godkjent av Bærum kommune og skal nå behandles av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunedelplan for E18 Lysaker- Slependen er godkjent i Asker og Bærum kommuner.
  • Asker:  Kommunedelplan for Slependen – Drengsrud ble godkjent høsten 2016.