En mulighetsstudie er en kreativ og strategisk plan som utarbeides for å få frem alternative løsninger i et område.

Hensikten med mulighetsstudien var å finne en framtidig strategi for E18 i Oslo som er gjennomførbar sikkerhetsmessig, trafikalt og økonomisk. Arbeidet med mulighetsstudien er sluttført (sep. 2016).

Basert på mulighetsstudien er det utarbeidet en «Strategi for utbedring av E18 Framnes-Lysaker», datert sep. 2016. Strategien skal legges til grunn for videre planarbeid i E18-korridoren i Oslo. Strategien kan lastes ned i sin helhet som PDF under "Last ned".